Home/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 38 blog entries.

นักศึกษา ม.ราชภัฏอุบลฯ “ชนะเลิศ” “Museum Pool Contest 2021” สร้างสรรค์ข้อมูลอัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นแบบดิจิทัล ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน

“พิพิธภัณฑ์วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว : เมืองเรืองแสง” ผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” จากการประกวด "Museum Pool [...]

By |2022-04-18T10:36:36+07:0018 เมษายน 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ฮือฮา ค้นพบ ผึ้งหยาดอำพัน สายพันธุ์ใหม่ของโลก

7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต พาไปร่วมแสดงความยินดี กับนักวิจัยไทย ที่ค้นพบผึ้งสายพันธุ์ใหม่ ที่พบใน "อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย" [...]

By |2022-04-05T14:57:34+07:005 เมษายน 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔

By |2022-04-02T18:24:25+07:002 เมษายน 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการจัดกิจกรรมถ่ายภาพหมู่เรียนว่าที่บัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุข

By |2022-04-01T13:34:28+07:001 เมษายน 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาปีที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ “ศรีสะเกษเกมส์” ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ มีนักศึกษาได้รับเหรียญรางวัล จำนวนทั้งสิ้น ๗ [...]

By |2022-03-31T17:45:07+07:0031 มีนาคม 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

เรื่องนี้ต้องดัง!! ทีมวิจัย ม.ราชภัฏอุบล ฯ ค้นพบผึ้งพันธุ์ใหม่ของโลก ณ อุทยานภูจอง

เรื่องนี้ต้องดัง!! ทีมวิจัย ม.ราชภัฏอุบล ฯ ค้นพบผึ้งพันธุ์ใหม่ของโลก ณ [...]

By |2022-04-05T18:41:18+07:0026 มีนาคม 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหาร [...]

เกี่ยวกับการกำหนดเลขที่หนังสือออก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อ การกำหนดเลขที่หนังสือราชการของส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ [...]

เกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารส่วนงานภายใน

กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๖ [...]

Go to Top