มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ (๒๓ ก.ย. ๖๔)

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ (๓๐ ก.ค. ๖๔)

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ (๒๕ มิ.ย. ๖๔)

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ (๒๘ พ.ค. ๖๔)

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (๗ พ.ค. ๖๔)

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (๒๖ มี.ค. ๖๔)

มติสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (๕ มี.ค. ๖๔)

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (๒๕ ก.พ. ๖๔)

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (๒๙ ม.ค. ๖๔)

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ (๒๕ ธ.ค. ๖๓)

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ (๒๗ พ.ย. ๖๓)

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ (๓๐ ต.ค. ๖๓)

มติสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (๕ ต.ค. ๖๓)

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ (๒๕ ก.ย. ๖๓)

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ (๒๘ ส.ค. ๖๓)

เกี่ยวกับ มรภ.อบ.

กลับสู่หน้าหลัก