หน้าแรก2022-02-19T09:39:42+07:00

พร้อมหรือยัง ที่จะก้าวสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่กับสถาบันการศึกษาที่เปิดกว้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ข่าวรับสมัคร
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

FACEBOOK UBRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔

ยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ASEAN University Games 2021
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด “UBRU 2022 MICE University“ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ๒๐๒๒ มหาวิทยาลัยแห่งการบูรณาการ การเรียน การสอน และการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา ผ่านการสร้างสรรค์งานอีเวนต์รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ทั้งการจัดประชุมภายในภายนอกองค์กร ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ การประชุมวิชาการ ทั้งระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ การจัดแสดงนิทรรศการ แสดงสินค้า หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายและพัฒนาเศรษฐกิจ สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ ๒๐ ก็เป็นหนึ่งใน MICE University

Go to Top