หน้าแรก2021-04-28T08:53:17+07:00

พร้อมหรือยัง ที่จะก้าวสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่กับสถาบันการศึกษาที่เปิดกว้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ข่าวรับสมัคร
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

FACEBOOK UBRU

ยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ASEAN University Games 2021
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

Go to Top