Home/ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเปิดรับการเสนอราคาและคัดเลือกผู้ดำเนินการจำหน่ายดอกไม้และสินค้า ในงานถ่ายภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

By |2021-03-24T10:59:00+07:0024 มีนาคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

คลิปมาแรงที่สุดในวันครูปีนี้ “ที่ครูทุกคนต้องดู…”

คลิปมาแรงที่สุดในวันครูปีนี้ "ที่ครูทุกคนต้องดู..." https://www.youtube.com/watch?v=vG7uAQQUq8I&feature=emb_title     เปิดใจทีมมิดมี่โปรดักชั่น ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศคลิปวันครู [...]

By |2021-04-28T09:12:34+07:0015 มกราคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  ลงวันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ [...]

By |2021-04-28T09:13:06+07:0012 มกราคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

“ดอกพะยอม” ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

“ดอกพะยอม” ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   เมื่อพูดถึง “พะยอม” น้อยคนนักที่จะรู้จักพันธุ์ไม้ชนิดนี้ เนื่องจากในปัจจุบันพันธุ์ไม้ชนิดนี้กำลังเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ สำหรับวัยรุ่นสมัยใหม่อาจจะเคยได้ยินเพียงแค่ชื่อเท่านั้น แต่ไม่เคยเห็นต้น [...]

By |2021-04-28T09:18:17+07:006 มกราคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศ มาตรการ แนวปฏิบัติ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 [...]

By |2021-04-28T09:19:11+07:004 มกราคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments
Go to Top