Home/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ กรณีพิเศษ

By |2021-08-26T19:21:02+07:0026 สิงหาคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏบัติการได้สิทธิ์ลดหย่อนค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการได้สิทธิ์ลดหย่อนค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔ [...]

By |2021-10-19T17:13:43+07:0023 สิงหาคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ม.ราชภัฏอุบล ฯ เข้ารับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวง อว.

ม.ราชภัฏอุบล ฯ เข้ารับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวง อว. [...]

By |2021-08-19T08:43:35+07:007 สิงหาคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

print ดูประกาศทั้งหมด

By |2021-08-03T15:50:59+07:003 สิงหาคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

print ดูประกาศทั้งหมด

By |2021-08-02T09:34:27+07:001 สิงหาคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจส่งคลิปเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2564 ในหัวข้อนำพาชาติพ้นวิกฤติจากภัยยาเสพติดในยุคออนไลน์

น้อง ๆ ที่มีความสามารถทางด้านการพูด เตรียมตัวให้พร้อม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ในโครงการ [...]

By |2021-08-04T09:05:31+07:007 กรกฎาคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเปิดรับการเสนอราคาและคัดเลือกผู้ดำเนินการจำหน่ายดอกไม้และสินค้า ในงานถ่ายภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

By |2021-08-04T09:06:21+07:0024 มีนาคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

คลิปมาแรงที่สุดในวันครูปีนี้ “ที่ครูทุกคนต้องดู…”

คลิปมาแรงที่สุดในวันครูปีนี้ "ที่ครูทุกคนต้องดู..." https://www.youtube.com/watch?v=vG7uAQQUq8I&feature=emb_title     เปิดใจทีมมิดมี่โปรดักชั่น ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศคลิปวันครู [...]

By |2021-08-04T09:13:48+07:0015 มกราคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments
Go to Top