เช้านี้ (๑๓ ต.ค. ๒๕๖๔) รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ประกอบพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ห้องพิมานทิพย์ ชั้น ๗ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยกิจกรรมนี้ทุกสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ดำเนินพร้อมกันทั่วประเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

————————————–
ภาพ/ข่าว : ณัฏฐ์พัชร์ พันธ์มุก
พิสูจน์อักษร : พงพิทักษ์ อุปไชย
#งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี