ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ #อว. ลดค่าเทอม ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม