น้อง ๆ ที่มีความสามารถทางด้านการพูด เตรียมตัวให้พร้อม
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ในโครงการ
enlightenedCYDOT Speech against Drug พูดอย่างสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติดในโลกออนไลน์ ในหัวข้อ “นำพาชาติพ้นวิกฤติจากภัยยาเสพติดในยุคออนไลน์”
ประเภทการแข่งขัน
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
เปิดรับสมัคร (ขยายเวลา จาก 22 มิถุนายน 2564) เป็น 16 กรกฎาคม 2564
รายละเอียด shorturl.asia/9h8Mp
สมัครได้ที่นี่ https://forms.gle/gB3NVdcdBH35W6wf6